Chuyển sang một trò chơi mới, THAY ĐỔI DPI, buộc chúng ta phải nhận cảm giác bằng cảm giác hoặc học lại cách chơi trò chơi mới. Hôm nay, với sự ra đời của máy tính chuyên ngành khác nhau, không có nhu cầu như vậy. Bạn dễ dàng nhập số liệu thống kê cũ của bạn và kết thúc với một cái mới. Tinh chỉnh là cần thiết hơn bao giờ hết CHO game BẮN SÚNG FPS, bởi vì con người có bộ nhớ cơ bắp vốn có, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ bạn cần để tính toán dưới đây bài viết kiểm tra.